Farnost Poříčí nad Sázavou

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Kdo byl JUDr. František Nosek?

Email Tisk PDF

Muž, který učínil Boží zákon zákonem svého srdce.

František Nosek se narodil 26. dubna 1886 v Chrudimi a zemřel 17. dubna 1935. Připomněli jsme si tedy v dubnu obě tyto události.


Jeho tatínek byl finanční úředník, který často měnil služební místa, a proto se Noskovi často stěhovali, což neprospívalo Františkovu zdraví. Když mu bylo 10 let, jeho tatínek zemřel a maminka se vrátila zpět do Chrudimi, kde František vystudoval gymnázium. V únoru 1910 byl na Právnické fakultě Univerzity Karlovy promován na doktora právních a státních věd. V roce 1912 se s maminkou přestěhovali do Poříčí nad Sázavou. Po její smrti v roce 1916 strávil rok studiem na univerzitách ve Vídni a Wurzburgu. Po návratu se v srpnu 1917 oženil s Annou Kubešovou. Svatební obřad se konal v kostele sv. Havla.


Už jako mladý rád pomáhal potřebným - stál u zrodu tzv. Studentského sociálního fondu. Byl hluboce věřící křesťan, člen III. řádu sv. Františka. Smyslem jeho života bylo pomáhat chudým. Sám žil ve velmi skromných podmínkách, bydlel se svojí rodinou v pronajatém dvoupokojovém bytě. Rozsah jeho činnosti byl opravdu široký. Dával přednášky, pořádal kurzy, podporoval různé charitativní projekty a inicioval výstavbu a opravy kostelů.


Těžiště jeho práce však spočívalo v politické činnosti. Byl členem Československé strany lidové a již na I. sjezdu v roce 1919 se stal jejím místopředsedou. Od ledna 1920 působil jako poslanec a v letech 1925 - 1926 byl ministrem vnitra, v letech 1926 - 1929 ministrem pošt a telegrafů. Vždy se snažil prosazovat v politice československé vlády slušnost a morálku (co bychom dnes dali za takového politika, že?).


Jeho krátký, ale plodný život ukončila v roce 1935 obyčejná chřipka. Je pochován na zdejším hřbitově. Při příležitosti výročí jeho smrti se konají poutě k jeho hrobu. V minulých letech se jich zúčastnilo mnoho významných osobností našeho církevního a politického života.
Letos jsme se sešli v sobotu 21. dubna v 15:45 při slavnostní mši svaté. Kněz, který měl homilii, vzpomínal na Noskovu osobu a jeho působení v politickém životě. Zdůraznil, že František Nosek se zavázal jednat vždy pravdivě a poctivě, což může být výzvou a příkladem pro každého z nás. A nemusí jít zrovna o působení v politickém světě.


Mše svaté se zúčastnili zástupci františkánského řádu, farníci, hosté z rodné Chrudimi a množství poutníků, kteří připutovali i z velké dálky. Ministr sekulárního řádu sv. Františka oznámil úmysl osadit v Praze pamětní desku JUDr. Noskovi. Přátelé doktora Noska usilují o jeho blahořečení. Vzpomněli jsme také na patera Pilíka, který byl Noskovým ctitelem a pořádal exercicie pro křesťanské politiky, kde uváděl jeho život jako příklad pro další lidi působící v politickém životě. Po skončení mše svaté a společné modlitbě u hrobu jsme se ještě chvíli sešli na faře k malému občerstvení. Byl to moc hezký zážitek.

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Září 2010 19:45